Стипендии за академичен обмен на Западните Балкани за студенти от Софийския университет

BASILEUS е балканска схема за академичен обмен в сътрудничество с университети от Европейския съюз (ЕС). Програмата отпуска стипендии за мобилност между партньорските висши учебни заведения от Западните Балкани и Европа. Софийският университет е част от тази мрежа и негови студенти могат да кандидатстват за стипендия за обучение в университет в Сърбия, Албания, Македония, Косово или Босна и Херцеговина.

Проектът Basileus обхваща 8 европейски университета и 12 от Западните Балкани. Той се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Еразмус мундус” на Европейската комисия. В рамките му се координира обмен на студенти и преподаватели в бакалавърски, магистърски и докторантски курсове. Обменът може да бъде за 6 или 10 месеца.

Следващият краен срок за кандидатстване е 12 март 2010 г. за следващата учебна година.

Стипендии за следващия период на кандидатстване:

Бакалаври: 22 стипендии за 6 месеца, 9 стипендии за 10 месеца.
Магистри: 12 стипендии за 6 месеца, 12 стипендии за 10 месеца.
Докторанти: 16 стипендии за 6 месеца.

Финансирането покрива месечна стипендия, която възлиза на 1000 евро за бакалаври и магистри и 1500 евро за докторанти, застраховка, в размер на 75 евро, такса за обучение, която е максимум 3000 евро на година, и пътните разходи, които се изчисляват според разстоянието.

Условия за кандидатстване

Условията за кандидатстване за българи са да говорят езика, на който ще се извършва обучението в избраната от тях страна от Западните Балкани, и да са завършили поне една година от бакалавърската си степен в Софийския университет. Необходима е и препоръка от преподавател. Кандидатстването се извършва онлайн чрез интернет страницата на програмата, администрирана от Университета в Гент, Белгия. От там одобрените на първи кръг кандидатури  се препращат към съответния университет на Западните Балкани за финално одобрение.

Повече за самата програма и условията за прием можете да прочетете на страницата на програмата.

Още стипендии, стажове, магистратури и курсове може да намерите в рубрика “Образование”.

Published in Dnevnik:

http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stipendii/2010/02/19/858882_stipendii_za_akademichen_obmen_na_zapadnite_balkani_za/

Advertisements

About europeanobserver

A digest of relevant political, cultural, and social news and analyses. Блог за политически анализи, културни новини, хумор и всичко любопитно.
This entry was posted in Culture and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s